tejprullar 1000x800

In- och utflyttningstider

Inflytt:
Onsdag 2019-10-09 kl. 07:00-16:00*
Torsdag 2019-10-10 kl. 07.00-11.00

*Det går bra att vara kvar i din egen monter på onsdagen kl. 16:00-22:00 men vi vill att du ser till att gångarna är fria från gods, vagnar eller liknande då gångmattorna läggs efter kl 16:00.

Utflytt:
Söndag 2019-10-13 kl. 17:00-24:00
Måndag 2019-10-14 kl. 07:00-16:00

Skyddsskor
Enligt krav från Arbetsmiljöverket ska skyddsskor användas av de som vistas i områden där det förekommer trafik med truck. Dessa regler gäller alltså på Stockholmsmässans produktionsytor under uppbyggnad och nedmontering av ett evenemang. Det är arbetsgivarens ansvar att reglerna följs, det innebär att du som utställare eller monterbyggare är ansvarig för att din personal bär skyddsskor.

Skyddsskorna ska ha tåhätta och slutet hälområde d.v.s. lägst skyddsklass S1. Saknar du skyddsskor finns det att köpa i Servicecenter och i de flesta byggvaruhus.